Hlášení porušení nebo hrozící porušení

Prostřednictvím tohoto zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu
můžete hlásit porušení nebo hrozící porušení zákona o distribuci pojištění a zajištění, jiných
právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění a přímo
použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění.
Hlášení lze podat anonymně, pokud ale očekáváte naši reakci, sdělte nám, prosím, Vaše
kontaktní údaje.

Hlášení můžete provést prostřednictvím písemného podání zaslaného na adresu: TOMFIN
s.r.o., Hlášení porušení nebo hrozící porušení zákona o distribuci pojištění a zajištění,
Plukovníka Vlčka 694/7, 198 00, Praha 9.

V souladu se zákonem 170/2018 Sb. Vám jsme při dodržení shora uvedených podmínek
schopni zajistit ochranu včetně ochrany osobních údajů, ledaže je zveřejnění vyžadováno
jinyƴm právním předpisem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízení.


Veškerá hlášení budou vyhodnocena úsekem vnitřní kontroly společnosti v souladu
s platným právním řádem a příslušnou interní normou.