Zákon č. 634/1992 Sb.

Zákon č. 634/1992 Sb. § 14, odst. 1:
Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, týkajících se
smluv neživotního pojištění, je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz; u pojistných smluv
životního pojištění je to finanční arbitr, www.finarbitr.cz. Při řešení spotřebitelských
sporů v oblasti neživotního pojištění se můžete obrátit na Kancelář ombudsmana České
asociace pojišťoven z.ú. – www.ombudsmancap.cz.